کپی رایت 95-97 حامی دادگستر ساعد.
تمامی حقوق محفوظ است.

9:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

26712426

تماس برای مشاوره رایگان

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
فهرست
 

صلح عمری

خانه > دعاوی حقوقی  > صلح عمری

صلح عمری

صلح عمری | فوت متصالح در صلح عمری | فسخ سند صلح عمری

صلح عمری ، فسخ سند صلح عمری ، فوت متصالح در صلح عمری

صلح عمری یعنی اینکه مالک ملک معینی با تنظیم این سند ملک را به نام متصالح منتقل می نماید اما با قید این شرط که تا زمانی که مصالح در قید حیات می باشد حق استفاده از منافع مورد صلح و همچنین حق اجاره دادن ملک را به هرشخص به مدت عمر خود دارد که با فوت مصالح منفعت نیز تابع عین بوده و متصالح بصورت ششدانگ مالک عین و منافع می گردد با این توضیح که مصالح می تواند حق فسخ یکجانبه را نیز برای خود محفوظ دارد که تا زمانی که زنده و در قید حیات می باشد حق فسخ سند و بازگرداندن ملک به وضع سابق را داشته باشد که در این صورت صلح عمری با حق فسخ می باشد .

********موکلین محترم  لطفا در صورت سوال در مورد صلح عمری برای تسریع در پاسخگویی سوالات خود را در صفحه مشاوره حقوقی و با کلیک بر روی مشاوره حقوقی بپرسید.*******

مدارک مورد لزوم برای صلح عمری :

۱-سند مالکیت بصورت منگوله دار یا تک برگی
۲- پایان کار در صورتی که مورد معامله آپار
تمان یا اعیانی احداثی باشد .
۳- استعلام دارايي ( در این مرحله استعلام دارایی تنها برای اخذ ارزش منطقه ای ملک می باشد و دارایی حق الانتقال را در هنگام انتقال سند به نام متصالح به نرخ روز اخذ می فرماید )
۴-استعلام شهرداري
۵- استعلام ثبت
۶- شناسنامه و كارت ملي طرفین
۷- پایانکار شهرداری
۸- در صورت موقوفه بودن اجاره نامه عرصه ( که به نام متصالح انتقال می یابد).

 

لطفا در صورت سوال در مورد صلح عمری از جمله  : پس از عقد صلح عمری مصالحه فوت کند تکلیف چیست؟ و یا آیا امکان فسخ یا اقاله عقد صلح عمری وجود دارد ؟ در صورت نیاز به پاسخ این پرسش ها به برگه مشاوره حقوقی ما و بعد از آن با کلیک بر روی صلح عمری  بیابید.

 

صلح‌ چگونه ماهیت حقوقی میابد و منظور از صلح‌عمری چیست؟

صلح از جمله عقود لازم و معینی است که قانونگذار در قانون مدنی بدان پرداخته است. هر چند که موضوع آن با یک اراده نیز قابل وقوع باشد. بنابراین اگر ابرا یا فسخ قراردادی به صورت صلح در آید باید دو طرف درباره آن تراضی کنند. این تراضی از زمان وقوع آنان را پایبند میکند و برای یافتن نفوذ حقوقی به هیچ عامل دیگری نیاز ندارد.

مثلا اگر هبه به صورت صلح درآید قبض از شرایط اساسی آن نیست. با وجود این در موردی که موضوع صلح انتقال املاک است در صورتی اعتبار دارد که تراضی در سند رسمی اعلام و در دفتر املاک ثبت شود ( ماده ۲۲ قانون ثبت)
اثبات صلح نیز با سند عادی امکان ندارد و صلحنامه ای در دادگاه پذیرفته میشود که به صورت رسمی تنظیم گردد.

با این وصف صلح را نباید در زمره عقود تشریفاتی درآورد زیرا لزوم تنظیم سند رسمی در نقل و انتقال املاک از قواعد عمومی مربوط به معاملات است و ارتباط به طبیعت صلح ندارد. تنظیم صلحنامه رسمی نیز در اثبات عقد صلح اثر دارد نه وقوع آن.
صلح اگر به مدت عمر مصالح یا متصالح یا شخص ثالث شرط شود بدان صلح عمری گفته میشود. در واقع مدت زمان عمر شخص ملاک تعیین این نوع صلح میباشد. بعد از مرگ نیز این حق به وارث منتقل خواهد شد.

ماده ۷۵۳ قانون مدنی مقرر میدارد: برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح را داشته باشد.
انعقاد صلح خصوصیتی قابل ذکر ندارد و تابع قواعد عمومی است ولی شرایط اساسی صحت این عقد را در دو مبحث میتوان بررسی کرد :

۱)تراضی و اهلیت طرفین
۲)موضوع صلح

 

اشتباه در جهت و صلح مبتنی بر معامله باطل چه نتایجی به همراه دارد؟

قانون مدنی درباره اثر اشتباه در جهت صلح حکمی ندارد. ماده ۷۶۶ یکی از مصداق های آن را بدین شرح بیان میکند. صلح دعوی مبتنی بر معامله باطل، باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است. بدین ترتیب هرگاه دو تن بدین پندار که بیعی درست است درباره اختلاف خود نسبت به خیار یا غبن یا حق شفعه با هم صلح کنند و معلوم شود که بیع از اساس باطل بوده است، صلح آنان نیز باطل است.

درباره دلیل بطلان صلح گفته شده است که چون وجود صلح فرع بر درستی بیع است و جنبه تبعی دارد با معلوم شدن بطلان بیع موضوع صلح نیز منتفی است. بدین ترتیب صلح مبتنی بر معامله باطل در واقع صورت خاصی از صلح بدون موضوع است. اگر طرفین دعوا هم از بطلان آگاه باشند ولی بخواهند درباره دعوای مطالبه پول یا انجام دادن کاری با هم صلح کند مانعی وجود ندارد و باید صلح را نافذ دانست.

با وجود این صلح نمیتواند سرپوش ایجاد اثر برای معامله باطلی شود که با نظم عمومی ارتباط دارد. بنابراین اگر درباره بطلان نکاح با محارم یا طلاق باطل یا معامله ای که دارای جهت نامشروع است انجام شود به دلیل نامشروع بودن موضوع آن اثری ندارد و نمیتواند مانع طرح دعوای بطلان چنین اعمالی شود.

 

اهلیت در صلح چگونه است؟

بدیهی است مصالح باید مالک باشد ورشکسته نباشد و مورد صلح در رهن دیگری نباشد ولی این شرایط را با اهلیت نباید استباه کرد. به ویژه در روابط بین المللی که به موجب بسیاری از نظام های حقوقی و از جمله ایران اشخاص از حیث اهلیتتابع قانون دولت مطبوع خود هستند مخلوط ساختن آن با مالکیت و ورشکستگی اشکالهای گوناگون به بار می آورد.
پس برای پرهیز از این اختلاط از این پس آن را جواز تصرف می نامیم و میگوییم طرفین باید جایز التصرف باشند.

در حقوق کشور هایی که صلح تنها به منظور رفع تنازع و همراه با گذشت های متقابل به کار میرود گفته میشود که طرفین باید اهلیت لازم برابثی انجام معامله معوض را داشته باشند. ولی در حقوق ما ممکن استصلح در مقام رفع تنازع یا معامله معوضی و مجانی به کار رود اهلیت لازم برای انعقاد صلح همیشه یکسان نیست. برای مثال در موردی که صلح مجانی است و مالی به طرف دیگر تملیک میشود این شخص میتواند سفیه و صغیر ممیز باشد.

 

صلح نامشروع چه اثر حقوقی دارد؟

در ماده ۷۵۴ قانون مدنی تمده است: هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع است.
بخش نخست ماده ، اصلی را بیان میکند که به موجب آن هر صلح را باید نافذ شمرد و بطلان آن نیاز به دلیل دارد. این اصل با آنچه در ماده ۱۰ قاونو مدنی نسبت به قراردادهای خصوصی آمده است شباهت کامل دارد و باعث می شود تا موضوع صلح گسترش یابد و محدود به هیچ قیدی نشود.

بدین ترتیب انواع مال اعم از عین و منفعت و حقوق اعم از انتفاع و ارتفاق ممکن است موضوع صلح واقع گردد. ولی بخش دوم ماده که استثنا وارد بر اصل را معین می کند مجمل است زیرا به درستی معلوم نمیکند که چه امری را باید نامشروع شمرد.
در واقع صلحی که موضوع آن قابل اسقاط و انتقال نباشد یا صلحی که عمل حقوقی موضوع آن با طبیعت حق مورد نزاع و قواعد مربوط به نظم عمومی در تعارض باشد مانند حق شفعه یا اسقاط حضانت یا فروش و تقسیم مال موقوفه باطل است. احوال شخصی و اهلیت اشخاص و بیشتر روابط خانوادگی نمیتواند موضوع صلح قرار گیرد.

درباره الزام به انفاق به زوجه و خویشان هیچ مانعی ندارد که دو طرف درباره میزان آن با یکدیگر صلح کنند ولی این میزان نباید از مقدری که برای ادامه زندگی متعارف مستحقان نفقه لازم است کمتر باشد و منتهی به سقوط حق نفقه شود.

 

شما همچنین می توانید از مشاوره حقوقی ما به صورت سوال و جواب بهره مند گردید . 

 

در صورتی که در مورد این مطلب هرگونه سوالی دارید ، و یا نیاز به وکیل حقوقی دارید ،  وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، آماده ی پاسخگویی به شما هستند ، لطفا با ما تماس بگیرید.

41 دیدگاه

 • امیر امیری
  پاسخ می 26, 2019 در 8:38 ق.ظ

  با سلام
  در روش صلح عمری اگر مصالح خودم باشم و متصالح مادرم باشد.و سند آپارتمان را بخواهم بنام متصالح با شرط فسخ بزنم.
  موضوع این هست که یکماه یا یک سال بعد از اینکه این انتقال صورت گرفت و همسرم مهریه خود را به اجرا گذاشت آیا می تواند از این ملک صلح شده به نفع خود توقیف و یا استفاده نماید با توجه به اینکه صلح عمری می باشد ؟ یا اینکه قاضی دادگاه می تواند ثابت کند که این مصالحه جهت فرار از دین بوده است ؟ اصلا دادگاه می تواند بفهمد که همچین مصالحه ای بین و من و مادرم صورت گرفته است؟ ایا اگر بعد از اینکه صلح عمری در دفترخانه و محضری صورت پذیرفت استعلام دادگاه ملک را بنام متصالح نشان خواهد داد یا بنام مصالح؟
  با تشکر

 • علی فروهر
  پاسخ ژوئن 2, 2019 در 10:54 ق.ظ

  سلام
  خسته نباشید
  پدر و مادرم هرکدام ۳ دانگ از منزلی بنامشونه که تازه خریدن البته قراره دوهفته دیگه برن دفتر خونه برای تنظیم سند حالا میخوان که این خونرو به بنده صلح عمری بدون حق فسخ کنند
  میخواستم بدونم که وقتی که صلح عمری بدون حق فسخ باشرط این که بنده تازمانی پدر و مادرم زنده هستند حق فروش ملک و اجاره و… رو نداشته باشم سند جدید به نام چه کسی صادر میشه ایا سند بنام من میخوره یا بعد از مرگ پدر و مادرم سند بنام بنده میشه؟
  ایا سند جدید صادر شده چیز دیگری ضمیمش میشه
  ممنون

 • رضا علیپور
  پاسخ ژوئن 2, 2019 در 11:45 ق.ظ

  سلام
  خسته نباشید
  مادر بنده قصد داره که یک ملک رو به صورت ۶ دانگ به بنده صلح کنه عمری کنه و حالا پدر بنده میگه که ۳ دونگش رو به من بده تا ۳ دونگ دیگرو صلح کنم
  باتوجه به این که پدرم خیلی از خواهراش حرف شنوی داره و حتی یکبار به خاطر دخالت های خواهراش زندگی ما تا مرز فروپاشی پیش رفت ولی نشد احتمال داره که اون ۳ دونگ رو به بنده صلح نکنه
  الان میشه یجوری و یکاری کرد که مادرم خونرو ۶ دونگ صلح کنه و اسم پدرمم توی صلح نامه باشه ولی سهمی نداشته باشه از خونه
  چون اگه این ۳ دونگ بنامش بشه همچی تمومه میزنه بنام خواهراش و چیزی به بنده نمیده
  ممنون

 • مریم طاهری
  پاسخ جولای 5, 2019 در 4:07 ب.ظ

  سلام مادر بزرگم ۶دانگ سند ملکی رو به نام بنده و خواهرم کردن و صلح عمری کردن حالا بعد از فوت مادربزرگم عموم سند ملک رو برداشتن و ۲تا مستاجری که داخل ملک هستن رو تهدید میکنن که مارو راه ندن و پول پیش مستاجر ها دست عموم هستش و طبقه اول هم اثات چیدن درهارو بستن و مارو راه نمیدن ممنون میشم جواب بدید و کمک کنید با مشاوره

 • زهره امیری
  پاسخ جولای 24, 2019 در 4:44 ق.ظ

  آیا در صورت صلح کسی که مال بنامش صلح شده میتونه در زمان زنده بودن اونکه صلح کرده در مال تصرف کنه؟ مثلا در هنگام طلاق ملک رو بفروشه؟

 • شهره متین
  پاسخ جولای 25, 2019 در 1:52 ق.ظ

  با سلام
  من تمام حسابهای بانکی و منزل مسکونیم را به نام برادرم صلح عمری کرده ام که پس از مرگم اموال به نام او شود. ایا در زمان زنده بودن خودم حق دخل و تصرف در حسابهای شخصی و یا املاک خودم را دارم ؟ مثلاً ایا می توانم ملک را بفروشم یا ملک جدیدی ابتیاع کنم و از حسابهای شخصیم برداشت کنم؟ یا باید حتماً

 • مسعود-م
  پاسخ آگوست 24, 2019 در 5:52 ق.ظ

  با سلام
  مادربزرگ من ۷ فرزند دارد و بی‌سواد است. یکی از دایی‌ها ۷ سال پیش ورشکست شد و مادر بزرگم با فروش خانه خودش، ۳۰۰ میلیون بدهی های وی را داد و با با مابقی پول یک خانه برای خودش خرید.
  حدود ۴ سال پیش همان دایی با این ادعا که پس از مرگ تو بقیه خواهرها و برادارها به من ارثی نمی‌دهند، به عنوان اینکه به من وکالت بده که بعد فوت اموال را تقسیم کنم، مادر بزرگ را به دفترخانه آشنا می‌برد و ۶ دانگ خانه را به نام خودش صلح عمری میکند.
  الان بقیه متوجه موضوع شده‌اند و مادربزرگ هم می‌گوید که من قصد صلح نداشته‌ام … دایی هم راضی به فسخ یا اقاله یا بازگشت صلح نمی‌شود.
  ۲ سوال داشتم:
  ۱- اولا امکان اقاله یا فسخ این صلح وجود دارد؟
  ۲- اگر این خانه به کسی رهن داده شود، پس از فوت مادربزرگ، بازپرداخت مبلغ رهن به مستاجر، به عهده متصالح (دایی) است؟ به عبارتی می‌توانیم خانه را به کسی رهن بدهیم و مبلغ دریافتی به نام شخص دیگری (بجز مادربزرگ) منتقل شود و بعد از فوت مادربزرگ، شخص متصالح (دایی) مجبور به پرداخت مبلغ رهن (به مستاجر) باشد و به این ترتیب بخشی از مبلغ ملک به سایر وراث برسد؟

 • زهره مسعود
  پاسخ آگوست 26, 2019 در 9:43 ب.ظ

  با سلام خسته نباشید دختر عمه من از طرف عموم وکیل بود خانه ای را به نام من کند دختر عمم به نامم زد ۶ دانگ خانه را اما بصورت صلح عمری که تا زمانی که زنده هستن من حق فروش و رهن ندارم اما الان فوت کردن من چه باید بکنم با تشکر از راهنماییتون

 • علی
  پاسخ سپتامبر 2, 2019 در 12:39 ب.ظ

  با سلام و احترام
  اینجانب در سال ۸۵ واحد مسکونی و مغازه خود با فرزندانم و همسرم صلح عمری با حق فسخ نمودم و در سال ۸۸ نیز مالیات بر اموال صلح شده به نام فرزندان وهمسرم صادر و از طریق اداره مالیات اخذ شده است. پس از فوت همسرم جهت فسخ مورد صلح شده با ایشان مراجعه کردم که اداره مالیات با بیان اینکه شما چون صلح شما با حفظ منفعت بوده است باید مالیات مستغلات را ازسال ۸۸ تا کنون برداخت نمایید. ممنون میشم در این خصوص راهنمایی فرمایید. با تشکر

 • امیر نوحی
  پاسخ اکتبر 14, 2019 در 8:25 ق.ظ

  با سلام
  بنده ملک واحد آپارتمان خودم را به صورت صلح عمر راه با حق فسخ بنام همسرم میخواهم بزنم
  آیااز جهت شما به صورت معوض انجام شود بهتر است یا به صورت بلا عوض
  باتشکر از شما

 • پویا احمدیان
  پاسخ اکتبر 16, 2019 در 12:29 ب.ظ

  با سلام و خسته نباشید
  یک سوالی داشتم پدر بزرگ بنده در سال ۱۳۴۳ یک سند در دفترخانه صلح کرده به پدرم در همین سال و پدرم در سال ۱۳۶۳ این صلح نامه به من در همان دفتر خانه صلح نموده است و بنده آلان سند تک برگ گرفته ام حالا وراث دیگری مثل پسر عموها و عمه ها می گویند این صلح جعلی است و شما با نیرنگ سند گرفته اید آیا می شود صلح در دفترخانه را باطل کنند

 • فرح پاکدل
  پاسخ اکتبر 21, 2019 در 1:51 ب.ظ

  سلام خسته نباشید
  یکسال پیش همسرم آپارتمان خرید و به اصرار مادرش به نام او زد و صلح عمر به نام همسرم و من تازه این موضوع رو فهمیدم میخواستم ببینم با این وجود اگر اتفاقی برای همسرم بیوفته هیچی به من و بچه ام نمیرسه و اینکه اگر مادرش راضی نباشه من تو این خونه نماز هم نمیتونم بخونم؟

 • حمید کیانی بجستانی
  پاسخ اکتبر 22, 2019 در 3:11 ب.ظ

  با سلام و احترام
  در سال ۷۶ مرحوم پدر و مادرم دوطبقه ساختمان متعلق به مادر و قطعه زمینی متعلق به پدر را به اینجانب و دو نوه صغیر خود (فرزندان برادرم که در خارج کشور سکونت دارند) که نماینده ای نیز داشتند (که نام وی بعنوان نماینده آن دو در صلحنامه قید شده) صلح نموده و اما در صلحنامه این شرط قید گردیده که حق استفاده مادام العمر از آن طبقات با مرحوم مادرم باشد و این شرط در زمان انتقال در کلیه اسناد مالکیت قید گردد (و نام نماینده بدین علت در صلحنامه قید شده که نوادگان صغیر و در کشور هم حضور نداشتند تا ضمانتی برای اجرای آن شرط باشد)
  صلحنامه در ۳ نسخه تنظیم و بنده و مرحوم پدر و مادرم سه نسخه را امضاء نمودیم . نماینده نسخه اول را که امضاء نمود از امضا دو نسخه دیگر خودداری و گفت بهتر است ابتدا با برادرم در خارج صحبت کند و نسخه ای را که امضا نموده بود با خود برد و پس از آن هم بدلیل مخالفت برادرم با آن شرط موضوع مصالحه ادامه پیدا نکرد و نماینده نیز برای امضا دو نسخه دیگر نیامد و آن دو نسخه بدون امضا وی باقی ماند اما نسخه خود را نیز دیگر عودت نداد. مرحومه مادرم در سال ۸۵ یکسال قبل از فوت خود طبقات ساختمان را باینجاب و نوادگان واگذار کردند ضمن آنکه بدلیل مخالفت برادرم آن شرط در اسناد مالکیت قید
  نگردید. مرحوم پدرم نیز در سال ۸۷ زمین را باینجانب صلح نمودند. حال پس از ۲۲ سال برادرم نسخه خود را ارائه نموده و مدعی شده که مصالح انجام شده بوده و مرحوم پدرم ولی بوده و صلحنامه را امضاء نموده و نماینده را نیز با خود همراه کرده و نیمی از زمین را مطالبه میکند و در صدد شکایت است. استدعای دارم راهنمایی فرمایید چون بواقع آن مصالحه بدلیل مخالفت برادرم انجام نشد و آن شرط نیز در هیچیک از اسناد مالکیت درج نشده چگونه میتوان آن مصالحه را ملغی نمود ضمناً دو نسخه دیگر را که نماینده امضا نکرده بنده در اختیار دارم. با تشکر – حمید کیانی بجستانی از مشهد

 • زهرا یوسفی
  پاسخ دسامبر 16, 2019 در 12:17 ق.ظ

  سلام
  ملکی داشتیم که سه دانگ به نام من و سه دانگ به نام مادرم بود. ایشان سه دانگ خود را با من صلح عمری کرده اند.
  الان سند ما مفقود شده است.
  آیا من برای درخواست المثنی باید شش دانگ‌را بنام خود به ثبتاعلام کنم؟
  (لازم به ذکر است خوشبختانه برگه صلح عمری مان موجود است.) فقد سند گم شده است.

 • علی
  پاسخ دسامبر 22, 2019 در 8:22 ق.ظ

  سلام. ۱- اموالی شامل زمین و خانه دارم. خانه سه دونگ سه دونگ با همسرم شریک هستیم. میخواهم تمام اینهارو به نسبت دو به یک بین پسر و دخترم سند صلح عمری کنم که پس از فوت دو به پسر و یک به دخترم برسه. آیا امکان پذیر هست؟ ۲- هزینه سند صلح عمری چه میزان هست حدودا؟ ۱ میلیون؟ ۵ یا بیشتر؟ و فایده این سند چیست یعنی دیگر از مالیات انتقال و مالیات ارث اموال معاف میشن؟

 • علی مطلق
  پاسخ دسامبر 22, 2019 در 8:35 ق.ظ

  با سلام.اگر ملکی را صلح مشروط کرده باشم.مالک آن از لحاظ قانونی کیست؟ ۶ دانگ طلح مشروط قابل فسخ.

 • محمد حسن ناظمی
  پاسخ دسامبر 31, 2019 در 6:33 ق.ظ

  سلام ملکی را اینجانب برای فرزند خواندگی باید به فرزند خوانده صلح نمایم. آیا امکان تعویض ملکی رو که به فرزند خوانده صلح کرده ام وجود دارد.

 • رامین حمیدی
  پاسخ فوریه 4, 2020 در 8:46 ق.ظ

  زمین کشاورزی به صورت عمری از پدر بزرگم برای مادرم و خاله ام مونده و بعد فوت ایشون مابینشون تقسیم نامه نوشتن ولی حالا شکایت کردن بر مبنای قانون غیر قابل افراز بودن زمین های کشاورزی آیا این عمری ماترک حساب میشه یا نمیشه؟

 • بهنام
  پاسخ آوریل 27, 2020 در 7:25 ق.ظ

  باسلام
  پدربنده ملکش رابه صورت صلح عمری به نام بنده نمود( به صورت سند تک برگ ) حال ایشان فوت نمودند ایا بنده باید مجددا درخواست سند تک برگی بدهم

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتماس با ما