کپی رایت 95-97 حامی دادگستر ساعد.
تمامی حقوق محفوظ است.

9:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

26712426

تماس برای مشاوره رایگان

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
فهرست
 

دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر

خانه > دعاوی حقوقی  > دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر

دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر

دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر | دعاوی ملکی | سرقفلی | تخلیه

دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر

دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر

رئیس شعبۀ ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران –  مستشار دادگاه

عشقعلی –  جمشیدی

چکیده ۱۱ رای پیرامون حق کسب و پیشه ، سرقفلی ، دعوای تخلیه و دیگر دعاوی ملکی:

 

۱⃣انتقال سرقفلی با صلح نامه رسمی به عمل می آید و به سند عادی در دادگاه ترتیب اثر داده نمی شود.

🔹تاریخ رای نهایی: ۲۱/۰۶/۱۳۹۱

🔹مرجع صدور:  شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران   شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۸۷۵

=========================

دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر :

۲⃣مطالبه سرقفلی توسط مستأجر قبل از فسخ قرارداد اجاره و تخلیه محمل قانونی ندارد.

🔹تاریخ رای نهایی: ۰۴/۰۶/۱۳۹۱

🔹مرجع صدور: شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۷۰۸

=======================

>>>دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر<<<

۳⃣  اسقاط حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه مشمول قانون ۱۳۵۶ در قرارداد اجاره معتبر نیست و حق کسب و پیشه برای مستأجر باقی است، حتی اگر به تعبیری حق سرقفلی منتفی تلقی شود.

🔹تاریخ رای نهایی: ۲۸/۰۶/۱۳۹۱

🔹مرجع  صدورشعبه ۳۵دادگاه تجدید نظر استان تهران شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۷۳۹

=======================

دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر

۴⃣اگر حق کسب و پیشه به دلیل تخلف مستأجر از قوانین ساقط شود موجب سقوط حق سرقفلی نیز خواهد بود.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۹/۰۶/۱۳۹۱

🔹مرجع صدور: شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۴۳

=========================

دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر :

۵⃣قانونگذار دو اصطلاح سرقفلی و حق کسب و پیشه را در یک مفهوم به کار برده است و لذا تفکیک بین این دو و لحاظ ارزش جداگانه برای آنها خلاف قانون است.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۱/۰۷/۱۳۹۱

🔹مرجع صدور: شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۹۰

===============================

دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر :

۶⃣ چنانچه ملک موضوع دادخواست توسط دیگری بازداشت شده باشد، از آنجا که بازداشت اعم از عرصه و اعیان و منافع متصور تلقی میگردد، تا قبل از رفع بازداشت دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال رسمی سرقفلی به مستأجر ملک قابل استماع نیست.

🔹تاریخ رای نهایی: ۲۳/۰۷/۱۳۹۱

🔹مرجع صدور: شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهرانشماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵

==========================

دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر :

۷⃣دعوای خلع ید مختص اعیان غیر منقول است و در مورد سرقفلی مصداق ندارد. دعوی خلع ید از مورد اجاره نیز با بررسی تحقق شرایط غصب صورت میگیرد.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۵/۰۷/۱۳۹۱

🔹مرجع صدور: شعبه ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۸۱۳

========================

دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر :

۸⃣حق سرقفلی قابلیت توقیف و فروش دارد و هر یک از مالکین مشاعی میتواند تقاضای فروش سرقفلی و پرداخت حق خود را بنماید.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۰/۰۸/۱۳۹۱

🔹مرجع صدور: شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهرانشماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۱۵۸

========================

دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر :

۹⃣دستور فروش مال مشاع اختصاص به عرصه و اعیان اموال دارد و در مورد سرقفلی صادر نمیشود.

🔹تاریخ رای نهایی: ۲۵/۰۹/۱۳۹۱

🔹مرجع صدور: شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۱۸۰

====================

دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر :

🔟دستور فروش مال مشاع اختصاص به عرصه و اعیان اموال دارد و در مورد سرقفلی صادر نمیشود.

🔹تاریخ رای نهایی: ۲۵/۰۹/۱۳۹۱

🔹مرجع صدور: شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۱۸۰

=======================

دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر :

۱⃣۱⃣مستأجرین مشاعی محل کسب نمیتوانند الزام شریک دیگر به فروش و انتقال سرقفلی (و منافع استیجاری) به غیر را تقاضا نمایند. صلاحیت خاص دادگاه به صدور دستور فروش مال غیر قابل افراز، در این باره موضوعیت ندارد.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۸/۰۹/۱۳۹۱

🔹مرجع صدور: شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۲۶۸ (اطلاعات حقوقی وقضایی)

 

در صورت نیاز به وکیل حقوقی با ما در تماس باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتماس با ما