کپی رایت 95-97 حامی دادگستر ساعد.
تمامی حقوق محفوظ است.

9:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

26712426

تماس برای مشاوره رایگان

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
فهرست
 

دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر

خانه > دعاوی حقوقی  > دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر

دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر

دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر | دعاوی ملکی | سرقفلی | تخلیه

دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر

دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر

رئیس شعبۀ ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران –  مستشار دادگاه

عشقعلی –  جمشیدی

چکیده ۱۱ رای پیرامون حق کسب و پیشه ، سرقفلی ، دعوای تخلیه و دیگر دعاوی ملکی:

 

۱⃣انتقال سرقفلی با صلح نامه رسمی به عمل می آید و به سند عادی در دادگاه ترتیب اثر داده نمی شود.

🔹تاریخ رای نهایی: ۲۱/۰۶/۱۳۹۱

🔹مرجع صدور:  شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران   شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۸۷۵

=========================

دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر :

۲⃣مطالبه سرقفلی توسط مستأجر قبل از فسخ قرارداد اجاره و تخلیه محمل قانونی ندارد.

🔹تاریخ رای نهایی: ۰۴/۰۶/۱۳۹۱

🔹مرجع صدور: شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۷۰۸

=======================

>>>دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر<<<

۳⃣  اسقاط حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه مشمول قانون ۱۳۵۶ در قرارداد اجاره معتبر نیست و حق کسب و پیشه برای مستأجر باقی است، حتی اگر به تعبیری حق سرقفلی منتفی تلقی شود.

🔹تاریخ رای نهایی: ۲۸/۰۶/۱۳۹۱

🔹مرجع  صدورشعبه ۳۵دادگاه تجدید نظر استان تهران شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۷۳۹

=======================

دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر

۴⃣اگر حق کسب و پیشه به دلیل تخلف مستأجر از قوانین ساقط شود موجب سقوط حق سرقفلی نیز خواهد بود.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۹/۰۶/۱۳۹۱

🔹مرجع صدور: شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۴۳

=========================

دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر :

۵⃣قانونگذار دو اصطلاح سرقفلی و حق کسب و پیشه را در یک مفهوم به کار برده است و لذا تفکیک بین این دو و لحاظ ارزش جداگانه برای آنها خلاف قانون است.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۱/۰۷/۱۳۹۱

🔹مرجع صدور: شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۹۰

===============================

دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر :

۶⃣ چنانچه ملک موضوع دادخواست توسط دیگری بازداشت شده باشد، از آنجا که بازداشت اعم از عرصه و اعیان و منافع متصور تلقی میگردد، تا قبل از رفع بازداشت دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال رسمی سرقفلی به مستأجر ملک قابل استماع نیست.

🔹تاریخ رای نهایی: ۲۳/۰۷/۱۳۹۱

🔹مرجع صدور: شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهرانشماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵

==========================

دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر :

۷⃣دعوای خلع ید مختص اعیان غیر منقول است و در مورد سرقفلی مصداق ندارد. دعوی خلع ید از مورد اجاره نیز با بررسی تحقق شرایط غصب صورت میگیرد.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۵/۰۷/۱۳۹۱

🔹مرجع صدور: شعبه ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۸۱۳

========================

دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر :

۸⃣حق سرقفلی قابلیت توقیف و فروش دارد و هر یک از مالکین مشاعی میتواند تقاضای فروش سرقفلی و پرداخت حق خود را بنماید.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۰/۰۸/۱۳۹۱

🔹مرجع صدور: شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهرانشماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۱۵۸

========================

دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر :

۹⃣دستور فروش مال مشاع اختصاص به عرصه و اعیان اموال دارد و در مورد سرقفلی صادر نمیشود.

🔹تاریخ رای نهایی: ۲۵/۰۹/۱۳۹۱

🔹مرجع صدور: شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۱۸۰

====================

دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر :

🔟دستور فروش مال مشاع اختصاص به عرصه و اعیان اموال دارد و در مورد سرقفلی صادر نمیشود.

🔹تاریخ رای نهایی: ۲۵/۰۹/۱۳۹۱

🔹مرجع صدور: شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۱۸۰

=======================

دعاوی ملکی آراء تجدیدنظر :

۱⃣۱⃣مستأجرین مشاعی محل کسب نمیتوانند الزام شریک دیگر به فروش و انتقال سرقفلی (و منافع استیجاری) به غیر را تقاضا نمایند. صلاحیت خاص دادگاه به صدور دستور فروش مال غیر قابل افراز، در این باره موضوعیت ندارد.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۸/۰۹/۱۳۹۱

🔹مرجع صدور: شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۲۶۸ (اطلاعات حقوقی وقضایی)

 

در صورت نیاز به وکیل حقوقی با ما در تماس باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتماس با ما