کپی رایت 95-97 حامی دادگستر ساعد.
تمامی حقوق محفوظ است.

9:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

26712426

تماس برای مشاوره رایگان

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
فهرست
 

انواع طلاق و قوانین طلاق

خانه > خانواده  > انواع طلاق و قوانین طلاق

انواع طلاق و قوانین طلاق

انواع طلاق و قوانین طلاق | طلاق | موسسه حقوقی | وکیل خانواده

انواع طلاق و قوانین طلاق

انواع طلاق و قوانین طلاق: چند قانون باقی مانده ی دیگر را مورد بحث و بررسی کارشناسانه و حقوقی قراره داده ایم که امیدواریم همان طور که قبلا نیز ذکر شد توانسته باشیم گامی در جهت آشنایی بهتر و بیشتر شما عزیزان برداشته باشیم و همگی بتوانیم با درست تصمیم گرفتن و رعایت بسیاری از مسائل شاهد فروپاشی هیچ خانواده ی نباشیم . گفت و گوی انجام شده با بازپرس ویژه ی دادسرای تهران جناب آقای سعید اسماعیلی را با هم میخوانیم .

 

انواع طلاق و قوانین طلاق | طلاق | موسسه حقوقی | وکیل خانواده

 

 

انواع طلاق رجعی و بائن

جناب بازپرس ، با تشکر از این که وقتی را در اختیارمان قرار دادید، لطفا ضمن بررسی سایر قوانین در خصوص طلاق درباره ی انواع طلاق نیز توضیحاتی بفرمایید.
در اقسام طلاق گفتیم که رجعی است یا بائن . رجعی یعنی بعد از طلاق تا قبل ایام عده برای زن یا شوهر حق رجوع میباشد. در خصوص رجوع ، باید بگوییم که در ماده ی ۱۱۴۹ قانون مدنی آمده است که رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل میشود که دلالت بر رجوع کند ؛ مشروط به این که به قصد رجوع باشد .

 

مفهوم این ماده این است که برای رجوع حتما قصد رجوع لازم است . این قصد حتی با لفظ سلام نیز رجوع محسوب میشود ؛ ولیکن اگر زوجین قصد رجوع نداشته باشند ؛ با هیچ لفظ یا حرکتی رجوع محسوب نمیشود . این که در جامعه ی ما مرسوم است که در طلاق رجعی اذعان میکنند که زن و شوهری که از هم جدا شده اند تا پایان ایام عده حتی نباید با یکدیگر سلام کنند ، اشتباه است ؛ زیرا سلام بدون قصد رجوع ، رجوع از طلاق محسوب نمیشود .

 

انواع طلاق و قوانین طلاق | طلاق | موسسه حقوقی | وکیل خانواده

 

انواع طلاق و قوانین طلاق  ، انواع طلاق رجعی و بائن

و اما در اقسام طلاق بائن ، یعنی طلاقی که برای شوهر حق رجوع نیست ؛ در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی انواع آن را چنین عنوان شده است :
۱٫ طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود ؛ یعنی در حالتی که در عقد دایم باشند ، ولی هنوز نزدیکی حاصل نشده باشد.
۲٫ طلاق یائسه . یائسه به آن معنی که خانم ها تقریبا در سن پنجاه سالگی به بعد دیگر باردار نمیشوند و طلاق چنین زنی طلاق بائن است و قابل رجوع نیست.
۳٫ طلاق خلع و مبارات ، مادامی که زن رجوع به عوض نکرده باشد . طلاق خلع آن است که زن به واسطه ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر میدهد طلاق میگیرد ؛ اعم از این که مال مذبور مهر یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر باشد ؛ یعنی این که زن به لحاظ تنفر و کراهت از شوهر با بخشش کل مهریه یا مقداری از آن تقاضای طلاق میکند و از شوهر خود جدا میشود .

انواع طلاق و قوانین طلاق مبارات

اما طلاق مبارات آن است که کراهت از ناحیه ی طرفین باشو و در این صورت عوض نباید بیشتر از مهریه باشد .
۴٫ سومین طلاقی که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آمده باشد ؛ اعم از این که وصلت در نتیجه ی رجوع باشد یا در نتیجه ی نکاح جدید .

 

انواع طلاق و قوانین طلاق بائن

مفهوم این بند این است که اگر زن و شوهر سه مرتبه متوالی از یکدیگر طلاق بگیرند یا در زمان رجوع به یکدیگر رجوع کنند یا بعد از اتمام مدت عده که دیگر رجوع نمیتوانند بکنند ، مجددا به عقد یکدیگر درآیند و این عمل را سه مرتبه تکرار کنند ، این طلاق ، طلاق بائن است و حق رجوع ندارند . گفتیم که در طلاق رجعی ، رجوع در زمان عده میتواند انجام شود و دیگر نیاز به عقد مجدد نیست . در تعریف عده ، در ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی آمده است :

انواع طلاق و قوانین طلاق ، عده چیست

عده عبارت است از مدتی که تا تاریخ انقضا آن ، زنی که عقد نکاح او منحل شده است ، نمیتواند شوهر دیگری اختیار کند . در ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی عده طلاق وعده فسخ نکاح سه طهر است ؛ مگر اینه زنی به اقتضای سن عادت زنانگی نداشته باشد که در این صورت عده ی او سه ماه است . ( طهر یعنی عادت زنانگی و پاک شدن از آن .)

 

انواع طلاق و قوانین طلاق | طلاق | موسسه حقوقی | وکیل خانواده

 

انواع طلاق و قوانین طلاق ، عده طلاق

عده ی طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقاضا مدت در مورد نکاح منقطع ( عقد موقت ) در غیر این از زمانی که زوجه باردار باشد ، دو طهر است ؛ مگر این که زن به انقضای سن عادت زنانگی نداشته باشد که در این صورت عده ی نکاح موقت ۴۵ روز است . در ماده ی ۱۱۵۳ قانون مدنی ، آمده است : عده ی طلاق ، فسخ نکاح ، بذل مدت و انقضا آن در عقد دایم و موقت برای زن باردار تا وضع حمل است .

غیر از طلاق در وفات مرد ( چه دایم چه منقطع ) زن باید عده نگه دارد که این عده به نام عده ی وفات است و مدت آن ۴ ماه و ۱۰ روز است ؛ مگر اینکه زن باردار باشد که در این صورت عده ی وفات تا وضع حمل است ، به شرط آن که فاصله ی بین فوت شوهر و وضع حمل از ۴ ماه و ۱۰ روز بیشتر باشد .

انواع طلاق و قوانین طلاق ، مدت عده

در غیر این صورت عده همان ۴ ماه و ۱۰ روز است . در ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی ، آمده است : زنی که بین او و شوهر نزدیکی واقع شده و همچنین زن یائسه که تعریف آن در بالا گذشت . نه عده ی طلاق دارد و نه عده ی نکاح ؛ ولی عده ی وفات در هر دو مورد باید رعایت شود و همچنین است زنی که شوهر او مفقود الاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد ، باید از تاریخ طلاق ، عده ی وفات نگه دارد ؛ یعنی اگر زنی به لحاظ مفقد الاثر بودن شوهرش از دادگاه تقاضای طلاق کند و دادگاه حکم طلاق برای او صادر نماید ، باید عده ی وفات نگه دارد و نه عده ی طلاق  .

از مباحثی که در چند مقاله با عنوان ازدواج تا طلاق مطرح شد میخواهیم نتیجه ای بگیریم و آن این است که :

انواع طلاق و قوانین طلاق ، علت افزایش طلاق

چرا طلاق در جامعه رو به فزونی گذاشته است ؟

اگر موارد را در مورد چگونگی طلاق و تفسیر مواد قانونی ازدواج و طلاق گفتیم ، باید خاطر نشان کنیم فقط در جهت علم و آگاهی خوانندگان محترم مجله در خصوص موارد فوق بوده ؛ اما این که چرا طلاق در جامعه زیاد است ، برمیگردد به بحث روز اول و آن عبارت است از درست ازدواج نکردن ، پای بند نبودن به زندگی ، عدم تصمیم گیری عاقلانه و منطقی ، ازدواج بدون تحقیق و بررسی ، ازدواج از روی چشم و هم چشمی ، به تفاهم نرسیدن زوجین به لحاظ نگاه کردن به زندگی دیگران و خود را در جای دیگران گذاشتن .

انواع طلاق و قوانین طلاق نتیجه گیری

درباره ی مطلب آخر ، باید متذکر شد هیچ دو نفری تمامی خصوصیات اخلاقی ذاتی و اکتسابی آن ها کاملا مثل هم نیست ، پس در زندگی زناشویی باید خودمان باشیم و با توجه به طرف مقابل خودمان عمل کنیم و از طرف مقابل خود رفتار متقابلانه مانند دیگری را طلی نکنیم ؛ بلکه رفتاری را طلب کنیم که شایسته ی برخورد ما و خصوصیات طرف مقابل باشد .

پس ، باید همدیگر را خوب بشناسیم ، نیازهای یکدیگر را خوب بدانیم ، به این نکته هم توجه داشته باشیم که هر آدمی دارای خصوصیات اخلاقی مثبت و منفی است و کسی را انتخاب کنیم که نیازهای روحی ، رفتاری و اخلاقی ما را در خصوصیات مثبت خود داشته باشد ؛ والا با طلاق گرفتن از یک شخص و ازدواج با شخص دیگر ، به هیچ نتیجه ی مطلوبی نخواهیم رسید. به امید روزی که عاقلانه تصمیم بگیریم و طلاق  به حداقل ممکن برسد .

 

* برداشت شده از مجموعه مقالات دکتر اسماعیلی ، مدیر عامل موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد *

در صورتی که در مورد این مطلب هرگونه سوالی دارید ، وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، آماده ی پاسخگویی به شما هستند ، لطفا با ما تماس بگیرید.

 

مقالات مرتبط با این موضوع :

 

نکات ازدواج و طلاق

طلاق و مهریه

شرایط جدید طلاق توافقی

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتماس با ما