کپی رایت 95-97 حامی داگستر ساعد.
تمامی حقوق محفوظ است.

9:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

88523496

تماس برای مشاوره رایگان

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
فهرست
 

انواع احکام قضایی در دادگاه های حقوقی چگونه است

موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد > دعاوی حقوقی  > انواع احکام قضایی در دادگاه های حقوقی چگونه است

انواع احکام قضایی در دادگاه های حقوقی چگونه است

انواع احکام قضایی در دادگاه های حقوقی چگونه است | حکم اعلامی | حکم تاسیسی | حکم قطعی | حکم نهایی | حکم غیر نهایی | حکم حضوری | حکم غیابی | انواع حکم دادگاه ها

انواع احکام قضایی در دادگاه های حقوقی چگونه است

انواع حکم دادگاه ها کدام است؟

حکم اعلامی و تاسیسی :

حکم اعلامی حکمی است که وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد نمیکند ، بلکه وضعیتی که در گذشته وجود داشته به موجب آن احراز و اعلام می گردد مانند حکم محکومیت خوانده به پرداخت دین و اما حکم تاسیسی حکمی است که با صدور آن وضعیت حقوقی جدیدی به وجود می آید مانند حکم ورشکستگی تاجر.

 

 

انواع احکام قضایی در دادگاه های حقوقی چگونه است ، انواع احکام قضایی 

حکم حضوری و غیابی :

به موجب ماده ۳۰۳ آیین دادرسی مدنی حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قایم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

 

تفاوت رای و حکم

باید توجه داشت که دادگاه در صورتی میتواند نسبت به رسیدگی و صدور حکم غیابی اقدام نماید که ابلاغ به طور صحیح یعنی واقعی یا قانونی صورت گرفته باشدچرا که اگر ابلاغ به طور صحیح انجام نشده باشد تشکیل جلسه ی دادرسی و صدور رای ممنوع خواهد بود و اگر رای بدین شکل صادر شده باشد قابل فسخ و نقض خواهد بود . رای تقسیم میشود به حکم و قرار که هر کدام احکام جداگانه دارند.

در عین حال عدم حضور خوانده و یا عدم دفاع مانع صدور رای به نفع خواهان نیست چون که برای اینکه خوانده غایب محکوم شود کافی است دادخواست شرایط قانونی را داشته باشد و دعوا مسموع باشد و دعوا با توجه به دلایل و مستندات وارد باشد.

 

 

انواع احکام قضایی در دادگاه های حقوقی چگونه است؟

 

در صورتی که خواندگان متعدد باشند و یکی از آنها دست کم در یک جلسه دادگاه حاضر شده و یا لایحه تقدیم نموده و یا دادخواست به او ابلاغ واقعی شده باشد اما خواندگان دیگر چنین وضعی نداشته باشند در این صورت دادگاه به دعوای مطروحه نسبت تمامی خواندگان رسیدگی می کند و وضعیت هر یک از خواندگان جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و با در نظر گرفتن معیار حکم غیابی حکم صادره نسبت به هر یک تشخیص داده می شود .بنابر این حکم صادره علیه خوانده یا خواندگانی که حاضر نشده باشند و یا لایحه تقدیم ننموده باشند و دادخواست به او ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی و نسبت به خواندگان یا خوانده دیگر حضوری شمرده می شود.

حکم قطعی و غیرقطعی  ، انواع احکام قضایی 

حکم قطعی حکمی است که قابل واخواهی و تجدیدنظر نمی باشد. تمام احکام حضوری صادره از دادگاه تجدیدنظر استان نیز قطعی است. در مورد آرای شورای حل اختلاف چنانچه حکم در اصل قابل دادخواهی و یا تجدیدنظر بوده و در مهلت نسبت به آن شکایت نشده باشد قطعی می شوند.احکام قطعی لازم الاجرا می باشد.حکم زمانی قطعی محسوب میشود که یا از آن تجدیدنظر خواهی نشده باشد یا اگر قابل تجدید نظر خواهی باشد.

 

شرایط صدور حکم قطعی ، اعتبار حکم قطعی ، انواع احکام قضایی 

منظور از اعتبار حکم قطعی حکمی که قابل اجرا میباشد و دیگر قابل اعتراض نیست .حکم قطعی حکمی است که از طرق عادی یعنی با واخواهی و تجدید نظر خواهی قابل شکایت نباشد .
بدین معنا که یا از اول قابل شکایت نبوده یا مانند حکم حضوری در دعوای مالی به خواسته سه میلیون ریال زیرا دعوای مالی هنگامی قابل تجدیدنظر است که بیش از سه میلیون ریال باشد.

 

یا اینکه حکم قابل شکایت بوده و از آن شکایت شده و قطعی شده باشد مانند حکم غیابی که از دادگاه تجدید نظر صادر و پس از آن واخواهی شده است یا اینکه قابل شکایت بوده و در مهلت مقرر از آن شکایت نشده باشد ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد در مواردی که رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعی و یا اعتراضی هم نداده باشند رای دادگاه تجدید نظر ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل بود قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر میباشد رای صادره قطعی است.

 

مهلت واخواهی از احکام غیابی ، انواع احکام قضایی 

ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشور اند ۲۰ روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر این که معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واقع خواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است .

به موجب ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی مهلت درخواست تجدید نظر اصحاب دعوا برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است .

حکم قطعی در دو امر موثر است: یک) احکام اصول زمانی قابل اجرا هستند که قطعی شده باشند.

برتر ماده ۱ اجرای احکام مدنی هیچ حکمی از دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد احکام در تصرف و توقف از حکم ماده یک قانون اجرای احکام مدنی استثنا می‌باشد من قبل از قطعیت قابل اجرا هستند ماده ۲۲ قانون احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به حکم به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم علیه یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او این تقاضا را از دادگاه به نماید.

 

انواع احکام قضایی در دادگاه های حقوقی چگونه است | شرایط صدور حکم قطعی

 

زمانی با به عهده دادرسی باز می‌شود که حکم قطعی شده باشد پس اگر حکمی بتواند هم مورد تجدیدنظر قرار گیرد و هم در آنجاها تعادل دادرسی وجود داشته باشد در این فرض اعاده دادرسی ممکن نیست که این که حکم هنوز قطعی نشده است به بیان دیگر هنگامی طرقبه شکایت نسبت به آنها را ممکن است که قطعی شده باشند نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات زیر درخواست اعاده دادرسی شود این نص ماده ۴۲۶ است.

 

چه زمانی حکم قطعی می شود ، تفاوت حکم نهایی و قطعی

پس از تجدید نظر خواهی حکم قطعی صادر میشود. حکم زمانی نهایی محسوب میشود که باب فرجام خواهی به آن بسته است. یعنی قاضی بعد از صدور این حکم فراغ میابد.حکم زمانی قطعی است که یا نسبت به آن واخواهی یا تجدیدنظر خواهی نشده باشد.

 

 

یا زمانی است ک نسبت به آن اعتراض شده و از مرجع تجدید نظر رای صادر بشه که این رای قطعی است.حکم زمانی نهایی میشه که تو دیوان عیر قابل اعتراص باشه یا اعتراض بشه و تو دیوان عالی ابرام(تایید)بشه چون دیگه قابل فرجام خواهی نیست میگویند که حکم ‌نهایی شده است.

 

حکم نهایی و غیر نهایی ، انواع احکام قضایی 

حکم نهایی حکمی است که قابل فرجام خواهی نباشد در موارد استثنایی حکم در صورتی اجرا می شود که نهایی باشد مانند ماده ۲۲ قانون ثبت. 

 

شرایط صدور حکم نهایی چیست ، انواع احکام قضایی 

حکم نهایی حکمی است که قابل رسیدگی فرجامی نیست بدین معنا که از ابتدا قابل فرجام خواهی نبوده و یا قابل فرجام خواهی بوده لیکن در مهلت قانونی از آن فرجام خواهی نشده است و یا اینکه قابل فرجام بوده و در مهلت از آن فرجام خواهی شده و در دیوان عالی کشور ابراز گردیده است.

 

 

تبصره ماده ۲۲ قانون ثبت مقرر می دارد حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب می‌شود.

ماده ۳۳ حمایت خانواده مقرر میدارد مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است هرگاه حاکم طلاق از سوی زوج به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود و در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود.

 

در صورت سوال  در مورد  احکام  قضایی  با ما در تماس باشید.

 

سردفتر به زوجین ابلاغ می‌کند برای اجرای صیغه طلاق با و ثبت آن در دفترخانه حاضر شود در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام نظر از سوی وی با امتناع او از اجرای صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد در صورت اعلام از سوی زوج یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرف این دعوت به عمل می آید.

چند مثال برای احکام نهایی :

احکام مالی حضوری دادگاه بعدی در دعاوی به خواسته ۳ میلیون ریال قطعی و نهایی است.
احکام مالی حضوری دادگاه تجدید نظر قطعی و نهایی است .
حکم در دعوای طلاق اگر حضوری باشد و از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد قطعی و غیر نهایی است.
احکام غیابی دادگاه تجدید نظر در دعوای تصرف عدوانی غیر قطعی و نهایی است

 

حکم لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا:

حکم لازم الاجرا حکمی است که چنانچه محکوم علیه به مفاد آن عمل نکند مامورین اجرا ی احکام دادگستری به درخواست محکوم له با به کار گیری قوه قهریه مفاد آن را به محکوم علیه تحمیل میکنند.

 

در صورت سوال در مورد مطلب ، انواع احکام قضایی در دادگاه های حقوقی چگونه است ، یا نیاز به وکیل حقوقی با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

تماس با ما